Almanakcie

Almanakcommissie

De almanakcommissie is verantwoordelijk om aan het eind van het collegejaar 2016 – 2017 een almanak op te brengen. Dit is een boek waarin wordt terug gekeken op het afgelopen collegejaar en alle activiteiten die S.V. Homerus heeft georganiseerd. Daarnaast staan er zaken over de vereniging in zoals de leden, verschillende commissies, RVA, alle besturen en de verwante studieverenigingen. Daarnaast heeft de almanakcommissie samen met de redactiecommissie de taak om foto’s te maken tijdens de activiteiten. De almanakcommissie gaat gedurende het gehele jaar nauw samenwerken met de redactiecommissie.

Email: almanakcie@svhomerus.nl.

Almanakcie

Ilse van Dijk (2017) Voorzitter
Lauret Kortman (2017) Secretaris
Lisa Visser (2017) Penningmeester
Lillianne Huyg (2017) Algemeen lid
Almanakcie.JPG