Marketingcommissie

Marketingcommissie


In collegejaar 2018-2019 wordt er voor het eerst een Marketingcommissie gevormd bij S.V. Homerus. De Marketingcommissie heeft als hooftaak de vereniging positief te promoten, door middel van social media en verkoop bij feestdagen. De Marketingcommissie zal zorg dragen voor het maken van alle foto's tijdens de activiteiten. Daarnaast is deze commissie ook verantwoordelijk voor het maken van de posters en promoten van alle activiteiten van de vereniging. De Marketingcommissie gaat gedurende het hele jaar nauw samenwerken met alle commissies, de Almanakcommissie en de Redactiecommissie in het speciaal in verband met de foto's. Het is een goed leerproces om te kunnen samenwerken! 

Email: marketing@svhomerus.nl 

Marketingcie

Mathew Arulappu (2017) Voorzitter
Fijonne Spiegelaar (2018) Secretaris
Lauran van der Bijl (2018) Penningmeester
Roderick Prakken (2018) Algemeen lid
Sybren de Jong (2018) Algemeen lid