Bestuur

Bestuur 2019 - 2020

Het vijftiende bestuur der S.V. Homerus bestaat uit vijf bestuursleden:

Bestuur 2019 - 2020

Kirsten Huetink (2018) Voorzitter
Marissa Hoekstra (2018) Secretaris
Nick Verhagen (2017) Penningmeester
Jeroen Marc Velders (2018) Intern coördinator
Jildou Landman (2017) Extern coördinator