Activiteitencommissie

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie van S.V. Homerus organiseert veel activiteiten. Zo vinden er het hele collegejaar door studie-gerelateerde activiteiten plaats zoals: bedrijfsbezoeken, gastlezingen en workhops. Activiteiten als bedrijfsbezoeken verkleinen de kloof tussen de theorie en de praktijk. Door middel van deze bezoeken kom je te weten hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Voor gastlezingen worden er interessante sprekers uitgenodigd, die veel ervaring hebben in de praktijk en je daar veel over kunnen vertellen. Daarnaast organiseert de Activiteitencommissie ook de sociale activiteiten van de vereniging om de netwerkkring van de leden te vergroten. Bij sociale activiteiten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan sportactiviteiten of een proeverij. 

Email: activiteiten@svhomerus.nl

Activiteitencommissie

Dietske Geerdes (2021) -
Alexander Jovanovic (2020) -
Floor Room (2019) -
Muriel Roose (2020) -
Gösta Rutgers (2020) -
Dennis Wierstra (2020) -