Kascommissie

Kascommissie

De Kascommissie is een speciale commissie die de boekhouding van S.V. Homerus controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, welke is gemaakt door de penningmeester.


Onze sponsoren