Hoogtepunten

Hoogtepunten

Studievereniging Homerus is in mei 2006 opgericht door Gelske Bosma, Matthias Smits, Evert Kuipers en Khoa Dong. Zij hebben hierbij hulp gekregen van mede (toen) Bedrijfskunde MER-studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Deze oprichters legden de eerste fundamenten voor de studievereniging. S.V. Homerus heeft zich dit anderhalf jaar ontwikkelt om in collegejaar 2007 - 2008, zonder beschikking over enig budget, grote veranderingen door te voeren. Zo zijn dat jaar er evenveel studie-gerelateerde activiteiten georganiseerd als sociale activiteiten. 

Vanwege de sterke groei van de vereniging werd er in september 2008 een bestuur gevormd van zeven bestuursleden. Dit zorgde ervoor dat S.V. Homerus vooral kon uitbreiden in de hoeveelheid activiteiten, maar ook de professionalisering door het schrijven van beleidsstukken. Twee jaar later, in het collegejaar 2010 - 2011, heeft S.V. Homerus zich zo ontwikkelt dat het ledenaantal van 400 passeerde. Ook werd in dit jaar het eerste lustrum van de verenging georganiseerd. Deze vond plaats in de vorm van een week met veel activiteiten. 

Voor het collegejaar 2011 - 2012 werd alvast ingespeeld op grote veranderingen in het curriculum van (toen) Bedrijfskunde MER, waar stages langer en op andere momenten ingepland zouden worden. In verband met deze veranderde curriculum is er in februari 2012 een nieuw bestuur aangesteld en betekent dit dat het een februari bestuur is. Er worden vanaf dit moment meerdere grote sprekers uitgenodigd, zoals Johan Derksen en Foppe de Haan. In september 2014 is besloten om terug te gaan naar een september bestuur.

In het collegejaar 2014 - 2015 heeft S.V. Homerus grote dingen aangepakt en opgeknapt. Zo is er een nieuw systeem geïntroduceerd, te heten Compenda. Compenda maakt het voor de vereniging mogelijk om zowel de website, het ledensysteem als het mail- en budgetsysteem te beheren. De vereniging bestond op dit moment uit een aantal commissies die hen ondersteunden en zorgden ervoor dat S.V. Homerus professionaliteit uitstraalt. 

S.V. Homerus is vanaf het collegejaar 2015 - 2016 erg gegroeid. Het bestuur heeft ervoor gekozen om het aantal commissies uit te breiden, namelijk naar acht commissies. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer actieve leden zijn bijgekomen en er konden grotere activiteiten worden neergezet. Daarnaast heeft S.V. Homerus de samenwerking met het Instituut voor Bedrijfskunde vergroot, waardoor zij volledig integreerde met de Onmogelijke Opdracht, het jaarlijks Symposium (vanaf nu Congres) en aanwezig is bij elke blokaftrap van de eerstejaars. Ook werd in dit jaar het tweede lustrum georganiseerd, opnieuw in de vorm van een week met activiteiten. 

Ondanks dat er al goede banden waren met het Instituut voor Bedrijfskunde, is er in het collegejaar 2016 - 2017 opnieuw geïnvesteerd. Zij hebben de basis gelegd voor een nog groter Symposium (vanaf nu Congres) dan voorgaande jaren. In het collegejaar 2017 - 2018 is er verder gegaan met de investering in S.V. Homerus. Zo hebben zij ervoor gezorgd dat de vereniging meer naamsbekendheid heeft gekregen, door een ledenaantal van 600 te behalen en meer contacten te leggen met sponsoren, bedrijven en andere belanghebbenden. Daarnaast hebben zij het Instituutsaward 2017 - 2018, uitgereikt door de Stichting Student Activiteiten (SSA), gewonnen. 

In 2020-2021 viert S.V. Homerus haar Lustrum van het vijftienjarige bestaan van de studievereniging. De studievereniging heeft in de afgelopen jaren een mooie groei doorgemaakt zowel op het ledenaantal als in de professionaliteit van de vereniging. Daarnaast hebben we dit jaar het Lustrum niet uitgebreid kunnen vieren maar zal dit in collegejaar 2021-2022 alsnog plaatsvinden. De activiteiten van collegejaar 2020-2021 hebben dan veelal online plaatsgevonden maar gelukkig wisten de leden elkaar ook online te vinden, waardoor we met elkaar in contact konden blijven. 


Deze hoogtepunten hebben ervoor gezorgd dat S.V. Homerus in het collegejaar 2021-2022 professioneel staat en verder kan ontwikkelen. 

Onze sponsoren