Wie zijn wij?

Scarlet Coehoorn, 23 jaar en vierdejaars Bedrijfskunde student. Voor collegejaar 2020-2021 vervul ik de functie Voorzitter en Extern coördinator. 

naamloos-00043.png

Friso de Jong, 25 jaar en tweedejaars student van de driejarige opleiding bedrijfskunde. Voor het collegejaar 2020-2021 vervul ik de functie secretaris. 

naamloos-00055.png

Niels Pennings, 22 jaar en tweedejaars Bedrijfskunde student van de driejarige opleiding. Voor collegejaar 2020-2021 vervul ik de functie Penningmeester. 

naamloos-00071.png

Nathan Rutten, 20 jaar en tweedejaars Bedrijfskunde student van de driejarige opleiding. Voor collegejaar 2020-2021 vervul ik de functie Intern coördinator.

naamloos-00022.png


naamloos-00101.png
Bestuur 2020-2021