Wie zijn wij?

Guido van Busschbach, 21 jaar en derdejaars bedrijfskunde student. Voor collegejaar 2020-2021 vervul ik de functie voorzitter. Na afgelopen jaar deel te zijn geweest van de Buitenlandreis- en Lustrumcommissie.

guido.jpg

Scarlet Coehoorn, 22 jaar en vierdejaars Bedrijfskunde student. Voor collegejaar 2020-2021 vervul ik de functie Secretaris en Extern coördinator. Voorafgaande jaren ben ik zowel actief geweest in de Feest- en Activiteitencommissie.

scarlet.jpg

Niels Pennings, 21 jaar en tweedejaars Bedrijfskunde student van de 3-jarige opleiding. Voor collegejaar 2020-2021 vervul ik de functie Penningmeester. Na mijn goede ervaringen met S.V. Homerus in mijn eerste studiejaar heb ik besloten om dit jaar een bestuursjaar te doen.

niels.jpg

Nathan Rutten, 19 jaar en tweedejaars Bedrijfskunde student van de 3-jarige opleiding. Voor collegejaar 2020-2021 vervul ik de functie Intern coördinator.

nathan.jpg