Almanakcommissie

Almanakcommissie

De Almanakcommissie is verantwoordelijk om aan het eind van het collegejaar 2018 – 2019 een almanak uit te brengen. Dit is een boek waarin wordt terug gekeken op het afgelopen collegejaar en daarbij alle activiteiten die S.V. Homerus heeft georganiseerd. Daarnaast staan er zaken over de vereniging in zoals de leden, alle commissies, Raad van Advies, het bestuur en de verwante studieverenigingen. De Almanakcommissie gaat gedurende het gehele jaar nauw samenwerken met de Marketingcommissie.

Email: almanakcie@svhomerus.nl.

Almanakcie

Rianne van Doorn (2018) Voorzitter
Saire Zevenberg (2018) Secretaris
Emma Bazuin (2018) Penningmeester
Luciana Winkel (2018) Algemeen lid